Controlul pneumologic pentru identificarea riscului de apnee în somn la solicitanții de permise pentru grupa II

Controlul pneumologic pentru identificarea riscului de apnee în somn la solicitanții de permise pentru grupa II

Testul pentru depistarea Sindromului de Apnee în Somn pentru cei care vor să devină şoferi sau să-și schimbe permisul.
Control anual pneumologic pentru șoferii autovehiculelor din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 si D1E).

A apărut în Monitorul Oficial al României, PARTEA I, Nr. 807/4.X.2019, ORDINUL 1428/2019 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul.

Controlul pneumologic pentru identificarea riscului de apnee în somn se realizează doar pentru solicitanții de permise pentru grupa II (conducatori auto ai autovehiculelor din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 si D1E).

Valabilitatea fișei medicale prevăzute este de 1 an de la data emiterii fișei medicale de către unitatea de asistență medicală ambulatorie autorizată. (1)

(2) ORDINUL pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul:

61. Sindromul de apnee în somn de tip obstructiv
61.1. Sindromul de apnee moderată în somn de tip obstructiv corespunde unui număr de episoade de apnee şi hipopnee pe oră (indice apnee – hipopnee) cuprins între 15 şi 29, iar sindromul de apnee severă în somn de tip obstructiv corespunde unui indice de apnee – hipopnee de minimum 30, ambele fiind asociate cu somnolenţă diurnă excesivă.
61.2. Candidaţii sau conducătorii auto pentru care există suspiciuni de sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv se supun unei consultaţii medicale, pentru obţinerea unui aviz autorizat, înainte de eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere. Aceştia pot fi sfătuiţi să nu conducă până la confirmarea diagnosticului.
61.3. Permisele de conducere pot fi eliberate candidaţilor sau conducătorilor auto care prezintă sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv şi care dovedesc că îşi controlează afecţiunea în mod corespunzător, că respectă un tratament adecvat şi că prezintă îmbunătăţiri în ceea ce priveşte somnolenţa, dacă este cazul, fapt confirmat de un aviz medical autorizat.
61.4. Candidaţii sau conducătorii auto care prezintă sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv şi care urmează un tratament trebuie să facă obiectul unei examinări medicale periodice, la intervale care să nu depăşească 3 ani pentru conducătorii auto din grupa I şi un an pentru conducătorii auto din grupa II, pentru a se stabili măsura în care respectă tratamentul, necesitatea de a continua tratamentul şi menţinerea unei vigilenţe adecvate.
(punct introdus prin art. I pct. 2 din Ordinul M.S. nr. 1255/2015, în vigoare de la 20 octombrie 2015)

Iată cum arată acum Anexa 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.162/2010:

JUDEȚUL . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . .

LOCALITATEA . . . . . . . . . .

UNITATEA SANITARĂ . . . . . . . . . .

FISA MEDICALA GRUPA I,  II pentru solicitantii permisului de conducere auto si pentru conducatorii de autovehicule carer solicita reinoirea permisului de conducere auto

Anul . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . .

  1. Numele . . . . . . . . . ., prenumele . . . . . . . . . .Sexul . . . . . . . . . ., data nașterii: anul . . . . . . . . . ., luna . . . . . . . . . ., ziua . . . . . . . . . .Locul nașterii: localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . .Fiul/Fiica lui . . . . . . . . . . și al/a . . . . . . . . . .Domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .C.I./B.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberată/eliberat de . . . . . . . . . ., la data de . . . . . .
  2. Rezultatele examinărilor medicale

 

* La rubrica „Concluzii” se va menționa grupa pentru care este apt sau inapt.

** Controlul pneumologic pentru identificarea riscului de apnee în somn se realizează doar pentru solicitanții de permise pentru grupa II.

  1. Concluziile coordonatorului unității de asistență medicală ambulatorie autorizată

Apt/Inapt conducere auto grupa I

Apt/Inapt conducere auto grupa II

Semnătura: . . . . . . . . . .

Solicitantul declară în scris, pe propria răspundere, că își dă acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale, că au fost menționate în fișa medicală toate bolile pe care le-a prezentat în trecut și le prezintă în prezent, că nu se află în evidența unei alte unități sanitare și că în situația în care va urma orice tratament medical se obligă să anunțe că este posesor al permisului de conducere.

Mențiuni
  1. Fișa medicală se completează în două exemplare; un exemplar se eliberează solicitantului, celălalt exemplar, însoțit de adeverința de boli cronice eliberată de medicul de familie, se arhivează de către unitatea medicală ambulatorie autorizată.
  2. În cazul în care la una dintre concluziile medicale la specialitățile prevăzute la lit. B solicitantul fișei medicale este menționat ca inapt conducere auto, atunci aceasta va fi și concluzia finală.
  3. Valabilitatea fișei medicale prevăzute este de 1 an de la data emiterii fișei medicale de către unitatea de asistență medicală ambulatorie autorizată.

Sursa (1) Monitorul Oficial – PARTEA I, Nr. 807/4.X.2019, paginile 8 și 9.

Sursa (2) Ordin 1162 31-08-2010 Ministerul Sanatatii se aplica de la: 29-dec.-2017 – Text mestesugit de UltraTech Group. Activ UTG colectie republicari 2 29-dec.-2017. LexNavigator(TM) – Copyright © UltraTech Group