Decizii dispozitive C.A.S.

RĂSPUNS:

Medici curanţi care fac recomandarea:

– medici de specialitate pneumologie cu atestat în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie, în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie poligrafie, polisomnografie şi titrare CPAP/BiPAP şi în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii – Ventilaţie non-invazivă, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale;

– medici de specialitate anestezie şi terapie intensivă care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.

RĂSPUNS:

Prescripţiile medicale – Anexa 39D, pentru echipamentele pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă trebuie să fie însoţite de documente medicale din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru recomandarea acestor dispozitive condiţii prevăzute la punctul 9 din anexa nr. 38 la ordin.

RĂSPUNS:

Prescripţia medicală Anexa 39D se eliberează în 3 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la medic, un exemplar însoţeşte cererea şi se depune la casa de asigurări de sănătate şi un exemplar rămâne la asigurat, pe care îl predă furnizorului de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive împreună cu decizia de aprobare a dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv eliberată de casa de asigurări de sănătate. Prescripţia medicală Anexa 39D trebuie să conţină denumirea şi tipul dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv din Lista dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive din anexa nr. 38 la ordin. Prescripţia medicală Anexa 39D va conţine în mod obligatoriu numele casei de asigurări de sănătate cu care medicul care eliberează prescripţia medicală se află în relaţie contractuală şi numărul contractului.

Prescripţia medicală Anexa 39D va fi întocmită în limita competenţei medicului prescriptor.

RĂSPUNS:

Pentru obţinerea dispozitivului medical, tehnologiei şi dispozitivului asistiv, asiguratul, unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta – prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurări de sănătate în evidenţele căreia se află asiguratul beneficiar al dispozitivului medical, tehnologiei şi dispozitivului asistiv, actul de identitate (în copie), prescripţia medicală pentru dispozitivul medical, tehnologia sau dispozitivul asistiv, şi certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap pentru echipamentele pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă, după caz.

Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se ataşează prescripţia medicală pentru dispozitivul medical, tehnologia sau dispozitivul asistiv recomandat, cu specificarea domiciliului copilului, şi certificatul de naştere (în copie).

Documentele se pot transmite casei de asigurări de sănătate și prin poştă sau prin mijloace de comunicare electronică.

RĂSPUNS:

Cu cel mult 30 de zile inainte de a expira ultimul talon al deciziei actuale trebuie să vă luați o nouă recomandare medicală de la medic și să începeți formalitățile de redepunere dosar la C.A.S.

Mai precis, după data de 14.08.2021 începeți această procedură de redepunere dosar la C.A.S. pentru a avea continuitate la Decizia actuală de dispozitive medicale.

Vă recomandăm să vă interesați la CAS de care aparține pacientul să verificați dacă regulamentul și documentele au rămas aceleași înainte de momentul depunerii pentru a evita timpul pierdut în zadar.

RĂSPUNS:

Cererea este tipizată si o puteti descărca de pe site-ul C.A.S.-ului de care aparține pacientul

RĂSPUNS:

Documentele se pot depune fizic la sediul C.A.S. sau se pot transmite Casei de Asigurări de Sănătate și prin poştă sau prin mijloace de comunicare electronică, în funcție de regulamentul Casei de Asigurări de care aparține pacientul.

Pentru detalii suplimentare și actualizări vă recomandăm să sunați direct la C.A.S.-ul de care aparține pacientul.

RĂSPUNS:

Decizia este eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate de care aparține pacientul în limita bugetului alocat Casei respective. Pentru mai multe detalii vă recomandăm să luați legătura cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Trimite Întrebarea ta

Calculator IMC

Indicele de masa corporala sau IMC este indicatorul oficial de calculare a greutatii corporale ideale, pentru o inaltime data. Indicele de masa corporala ajuta la stabilirea grupei de greutate in care se incadreaza o persoana, adica gradul de obezitate.

Indicele de masa corporala mai poate fi folosit pentru calcularea numarului de kilograme pe care o persoana trebuie sa le piarda sau sa le castige, pentru a ajunge la greutatea ideala conform inaltimii.

Greutatea în kg*
Înălțimea în cm*
Alege-ți genul*
Indicele este: 
Subponderal
Masa corporală este prea mică. Contactează-ți medicul pentru o consultație și pentru recomandări de analize și/sau modificarea dietei.
Masă corporală normală
Masa corporală este normală. Ține o dietă bogată în fructe și legume, alături de un program zilnic mișcare pentru a menține o formă bună.
Supraponderal
Masa corporală este prea mare. Fă-ți o consultație medicală sau revizuiește-ți stilul de viață
Obezitate (gradul I)
Masa corporală este prea mare, iar indicatorul indică obezitate de grad 1. Contactează-ți medicul, care va recomanda modificarea dietei și sport în fiecare zi. Dacă vei lua măsuri din timp, eviți complicațiile aduse de obezitate și-ți păstrezi sănătatea pentru mai mult timp.
Obezitate (gradul II)
Masa corporală este prea mare, iar indicatorul indică obezitate de grad 2. Contactează-ți medicul, care va recomanda modificarea dietei și sport în fiecare zi. Dacă vei lua măsuri din timp, eviți complicațiile aduse de obezitate și-ți păstrezi sănătatea pentru mai mult timp.
Obezitate morbidă
Masa corporală este prea mare, iar indicatorul indică obezitate morbidă. Contactează-ți medicul, care va recomanda modificarea dietei și sport în fiecare zi. Este posibilă introducerea unui tratament farmaceutic. Dacă vei lua măsuri din timp, eviți complicațiile aduse de obezitate și-ți păstrezi sănătatea pentru mai mult timp.
Valorile IMC se raporteaza astfel:

18,49 sau mai putin – Subponderal

intre 18,50 si 24,99 – Greutate normala

intre 25,00 si 29,99 – Supraponderal

intre 30,00 si 34,99 – Obezitate (gradul I)

intre 35,00 si 39,99 – Obezitate (gradul II)

40,00 sau mai mult – Obezitate morbidă