Decontare chirie aparate CPAP prin Casa de Asigurări de Sănătate

Decontare chirie aparate CPAP prin Casa de Asigurări de Sănătate

În sfârșit este oficial: Decontare chirie aparate CPAP prin Casa de Asigurări de Sănătate începând cu 17.02.2023

A fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 138/17.II.2023 Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Nr. 887/2021 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a prețurilor de referință și a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

VitalAire România are contract cu toate Casele de Asigurări de Sănătate din România în vederea furnizării de dispozitive medicale destinate terapiei apneei în somn. Echipamente cu suport de presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP.
🔵 Punctul 9 “Echipamente pentru oxigenoterapie și ventilație noninvazivă” se modifică și va avea următorul cuprins: “9. Echipamente pentru oxigenoterapie, ventilație noninvazivă și suport de presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP”.

Aceasta înseamnă că decontarea prin Casa de Asigurări de Sănătate a aparatelor CPAP, AutoCPAP și BiPAP-BiLevel pentru terapia Sindromului de Apnee în Somn este acum disponibilă și în România.
Se decontează închirierea lunară a aparatelor CPAP, AutoCPAP și BiPAP-BiLevel pentru terapia Sindromului de Apnee în Somn.
Practic, medicul specialist cu competență în somnologie este cel care poate da prescripție medicală pentru închirierea acestor aparate CPAP prin Casa de Asigurări de Sănătate – ANEXA_39D 2023_dispozitive medicale.

🔵 Care sunt medicii specialiști care pot avea competență în somnologie?

Medicii specialiști cu Atestat/competență în Somnologie sunt cei care pot pune un diagnostic de certitudine pentru Sindromul de Apnee în Somn de tip. Obstructiv (SASO) și care pot da recomandare ANEXA_39D 2023_dispozitive medicale pentru Casa de Asigurări de Sănătate. Medicii cu competență în somnologie sunt medici din specialitățile de:

 • pneumologie,
 • medicină internă,
 • ORL,
 • cardiologie,
 • medicina muncii,
 • neurologie,
 • neurologie pediatrică, pediatrie.

Vizita la un medic de specialitate este importantă și vă poate salva viața.
Prezentul articol face parte din campania „SĂNĂTATEA SOMNULUI” prin care VitalAire și medicii specialiști promovează educarea și conștientizarea sănătății somnului. Se bazează pe faptul că fiecare dintre noi este unic și are necesități și dorințe specifice.

🔵 PROCEDURA ÎN VEDEREA OBȚINERII DISPOZITIVELOR MEDICALE CPAP/AutoCPAP/BPAP PENTRU TERAPIA APNEEI ÎN SOMN
 • „Pentru obţinerea dispozitivului medical, asiguratul, unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I sau II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurări de sănătate în evidenţele căreia se află asiguratul beneficiar al dispozitivului medical, prescripţia medical pentru dispozitivul medical şi prezintă actul de identitate, respectiv certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap pentru echipamentele pentru oxigenoterapie, ventilaţie noninvazivă și suport de presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP, după caz.
 • Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se ataşează prescripţia medicală pentru dispozitivul medical recomandat, cu specificarea domiciliului copilului, şi se prezintă certificatul de naştere.
 • Documentele necesare obţinerii dispozitivului medical se pot transmite casei de asigurări de sănătate şi prin poştă sau prin mijloace de comunicare electronică.”
 • Pentru suportul de presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP decizia de aprobare este valabilă pentru perioada prevăzută în prescripţia medicală şi nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice.
  Decizia de aprobare pentru închirierea aparatelor pentru administrarea continuă cu oxigen, ventilaţie noninvazivă și suport de presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP este însoţită de o anexă cu 3 sau 12 taloane, după caz, corespunzător perioadelor lunare, pentru perioada prevăzută în prescripţia medicală, conform modelului prezentat în anexa nr. 39 D la ordin.”
🔵 Prescripţia medicală ANEXA 39D pentru aparatele CPAP/BPAP prin C.A.S.
 • Prescripţia medicală ANEXA_39D 2023_dispozitive medicale pentru dispozitivul medical (în două exemplare), de la medicul de specialitate cu conmpetență în somnologie aflat în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate.
 • Prescripţia medicală ANEXA_39D 2023_dispozitive medicale îşi pierde valabilitatea dacă nu este depusă la Casa de Asigurări de Sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii.
 • Casa de Asigurări de Sănătate va lua o hotărâre privind acceptarea sau respingerea cererii. În cazul acceptării, cererile sunt supuse aprobării şi, respectiv, emiterii unei decizii de aprobare pentru închirierea dispozitivului medical cu suport de presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP în limita fondului aprobat cu această destinaţie.
 • Decizia se ridică de la Casa de Asigurări de Sănătate sau se expediază prin poștă în cazul in care asiguratul solicită prin cerere. În situatia în care cererile pentru dispozitivele medicale conduc la depășirea fondului lunar aprobat se întocmesc liste de prioritate pentru asigurați pe categorii de dispozitive medicale. În acest caz decizia se emite în momentul in care fondul aprobat cu aceasta destinație permite decontarea dispozitivului medical, în ordinea listei de prioritate.
🔵 ANEXA 38
CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE BAZĂ PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE, TEHNOLOGII ŞI DISPOZITIVE ASISTIVE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENŢE ORGANICE SAU FUNCŢIONALE ÎN AMBULATORIU
****) Suportul de presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP se acordă pentru următoarele afecţiuni:

Indicaţii:

a. pacienţi cu Sindrom de apnee în somn de tip obstructiv și mixt:

La adulți sindromul de apnee în somn de tip obstructiv și mixt se clasifică:

 • ușor – IAH <15 (dacă pacientul este înalt simptomatic, cu scor Epworth ≥ 10);
 • moderat – IAH 15-30;
 • sever – IAH > 30;

La copii sindromul de apnee în somn de tip obstructiv și mixt se clasifică:

 • ușor – IAH intre 1 – 5;
 • moderat – IAH intre 5 si 10;
 • sever – IAH mai mare/= 10.

Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii, cu posibilitatea reînnoirii după citirea cardului de complianță, dacă complianța la terapie este de ≥80%.

Medici curanţi care fac recomandarea:

medicii de orice specialitate în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie. In Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie poligrafie, polisomnografie şi titrare CPAP/BiPAP, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale;

Dispozitive recomandate:
 • Suport de presiune pozitivă continuă administrat la nivelul căilor aeriene superioare care necesită stabilire prin titrare – CPAP cu card de complianță,
 • Suport de presiune pozitivă continuă administrat la nivelul căilor aeriene superioare cu posibilitatea auto-ajustarii presiunii– Auto CPAP cu card de complianță,
 • Suport de presiune pozitivă continuă cu 2 nivele administrat la nivelul căilor aeriene superioare emise spontan și stabilite prin titrare– Bi-level S cu card de complianță, în cazul eșecului sau intoleranței la terapia cu CPAP/aCPAP,
 • Suport de presiune pozitivă continuă cu 2 nivele administrat la nivelul căilor aeriene superioare cu posibilitatea controlului frecvenței respiratorii și a controlului volumului curent administrat – Bi-level S/T cu opțiune de asistență a volumului cu card de complianță, în cazul eșecului sau intoleranței la terapia cu CPAP/aCPAP.
b. Sindrom de apnee in somn de tip central:

Pentru pacienții cu IAH>5/h cu prezența apneilor și hipopneilor de tip central > 50% din înregistare/evenimente centrale >50% din IAH (minim >2,5/h) demonstrate polisomnografic/ poligrafic.
Se efectuează inițial titrare CPAP.

Dispozitive recomandate:
 • Suport de presiune pozitivă continuă administrat la nivelul căilor aeriene superioare care necesită stabilire prin titrare – CPAP cu card de complianță,
 • Suport de presiune pozitivă continuă cu 2 nivele administrat la nivelul căilor aeriene superioare cu posibilitatea controlului frecvenței respiratorii tip Bi-level S/T pentru tratamentul apneei centrale, complexe, mixte și al respirației periodice cu card de complianță.

Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii. Cu posibilitatea reînnoirii după citirea cardului de complianță, dacă complianța la terapie este de ≥80%.

Medici curanţi care fac recomandarea:

medicii de orice specialitate în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie, în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie poligrafie, polisomnografie şi titrare CPAP/BiPAP, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.

c. Respirație periodică tip Cheyne Stokes:
 • există episoade de > 3 apnei centrale consecutive și / sau hipopnei centrale separate de un crescendo și o schimbare descrescendo a amplitudinii respirației cu o lungime a ciclului de > 40 secunde,
 • există > 5 apnei centrale și / sau hipopnei centrale pe ora de somn asociate cu modelul de respirație crescendo / descrescendo înregistrate in decurs de > 2 ore de monitorizare.

Se efectuează inițial titrare CPAP.
Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii. Cu posibilitatea reinnoirii dupa citirea cardului de complianta, daca complianta la terapie este de ≥80%.

Medici curanţi care fac recomandarea:

medicii de orice specialitate în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie, în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie poligrafie, polisomnografie şi titrare CPAP/BiPAP, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.

Dispozitive recomandate:
 • Suport de presiune pozitivă continuă administrat la nivelul căilor aeriene superioare care necesită stabilire prin titrare – CPAP cu card de complianță,
 • Suport de presiune pozitivă continuă cu 2 nivele administrat la nivelul căilor aeriene superioare cu posibilitatea controlului frecvenței respiratorii tip Bi-level S/T pentru tratamentul apneei centrale, complexe, mixte și al respirației periodice cu card de complianță.

Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii.

Medici curanţi care fac recomandarea:

medicii de orice specialitate în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie, în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie poligrafie, polisomnografie şi titrare CPAP/BiPAP, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.

d. Sindrom de apnee în somn complex:

Emergența sau persistența apneilor centrale (nr. apnei pe ora de somn ≥ 5) sau a respirației Cheyne-Stokes la pacienții cu sindrom de apnee în somn obstructiv aflați sub tratament CPAP care a eliminat excelent, bine sau mulțumitor evenimentele obstructive.

Dispozitive recomandate:
 • Suport de presiune pozitivă continuă cu 2 nivele administrat la nivelul căilor aeriene superioare cu posibilitatea controlului frecventei respiratorii tip Bi-level S/T pentru tratamentul apneei centrale, complexe, mixte și al respirației periodice cu card de complianță.

Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii. Cu posibilitatea reînnoirii după citirea cardului de complianță, dacă complianța la terapie este de ≥80%.

Medici curanţi care fac recomandarea:

medicii de orice specialitate în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie, în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie poligrafie, polisomnografie şi titrare CPAP/BiPAP, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.

e. Sindrom de obezitate – hipoventilație (se asociază în 90% din cazuri cu SASO):

Trebuie îndeplinit cel puţin unul dintre criteriile de mai jos:

 1. Hipercapnie nocturnă cu PaCO2 ≥ 55 mm Hg demonstrată prin analiza gazelor sanguine imediate dupa momentul treziri,
 2. Creșterea nivelului PTCO2 ≥ 10 mm Hg pe timp de noapte comparativ cu valoare de la culcare, demonstrată prin capnometrie transcutanată sau respiratorie,
 3. Poligrafia, polisomnografia sau pulsoximetria continuă nocturnă arată SaO2 <90% cu durata de > 30% din înregistrare sub CPAP,
 4. În timpul titrării manuale polisomnografice, SpO2 este ≤ 90% timp de 5 minute sau mai mult, cu un minim de cel putin 85%,
 5. Indice de masa corporala peste 40 kg/m2.
Dispozitive recomandate:
 • Suport de presiune pozitivă continuă administrat la nivelul căilor aeriene superioare care necesită stabilire prin titrare – CPAP cu card de complianță,
 • Suport de presiune pozitivă continuă cu 2 nivele de presiune emise spontan administrat la nivelul căilor aeriene superioare și stabilite prin titrare– Bi-level S cu card de complianță,
 • Suport de presiune pozitivă continuă cu 2 nivele administrat la nivelul căilor aeriene superioare cu posibilitatea controlului frecvenței respiratorii și a controlului volumului curent administrat – Bi-level S/T, cu opțiune de asistență a volumului cu card de complianță.

Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii. Cu posibilitatea reînnoirii după citirea cardului de complianță, dacă complianța la terapie este de ≥80%.

Medici curanţi care fac recomandarea:

medicii de orice specialitate în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie, în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie poligrafie, polisomnografie şi titrare CPAP/BiPAP, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.

Surse: Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 138/17.II.2023 

Ord. CNAS 68-2023 – pt modif ord. CNAS 887-2021 – preturi dispozitive

Credit foto: Canva

Decontare chirie aparate CPAP prin Casa de Asigurări de Sănătate

Calculator IMC

Indicele de masa corporala sau IMC este indicatorul oficial de calculare a greutatii corporale ideale, pentru o inaltime data. Indicele de masa corporala ajuta la stabilirea grupei de greutate in care se incadreaza o persoana, adica gradul de obezitate.

Indicele de masa corporala mai poate fi folosit pentru calcularea numarului de kilograme pe care o persoana trebuie sa le piarda sau sa le castige, pentru a ajunge la greutatea ideala conform inaltimii.

Greutatea în kg*
Înălțimea în cm*
Alege-ți genul*
Indicele este: 
Subponderal
Masa corporală este prea mică. Contactează-ți medicul pentru o consultație și pentru recomandări de analize și/sau modificarea dietei.
Masă corporală normală
Masa corporală este normală. Ține o dietă bogată în fructe și legume, alături de un program zilnic mișcare pentru a menține o formă bună.
Supraponderal
Masa corporală este prea mare. Fă-ți o consultație medicală sau revizuiește-ți stilul de viață
Obezitate (gradul I)
Masa corporală este prea mare, iar indicatorul indică obezitate de grad 1. Contactează-ți medicul, care va recomanda modificarea dietei și sport în fiecare zi. Dacă vei lua măsuri din timp, eviți complicațiile aduse de obezitate și-ți păstrezi sănătatea pentru mai mult timp.
Obezitate (gradul II)
Masa corporală este prea mare, iar indicatorul indică obezitate de grad 2. Contactează-ți medicul, care va recomanda modificarea dietei și sport în fiecare zi. Dacă vei lua măsuri din timp, eviți complicațiile aduse de obezitate și-ți păstrezi sănătatea pentru mai mult timp.
Obezitate morbidă
Masa corporală este prea mare, iar indicatorul indică obezitate morbidă. Contactează-ți medicul, care va recomanda modificarea dietei și sport în fiecare zi. Este posibilă introducerea unui tratament farmaceutic. Dacă vei lua măsuri din timp, eviți complicațiile aduse de obezitate și-ți păstrezi sănătatea pentru mai mult timp.
Valorile IMC se raporteaza astfel:

18,49 sau mai putin – Subponderal

intre 18,50 si 24,99 – Greutate normala

intre 25,00 si 29,99 – Supraponderal

intre 30,00 si 34,99 – Obezitate (gradul I)

intre 35,00 si 39,99 – Obezitate (gradul II)

40,00 sau mai mult – Obezitate morbidă