Noile Norme ale contractului-cadru pentru anii 2021-2022 ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS)

Noile Norme ale contractului-cadru pentru anii 2021-2022 ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS)

Începând cu 1 iulie 2021 au intrat în vigoare noile Norme ale contractului-cadru pentru anii 2021-2022, ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Pentru că ne dorim să fiți mereu informați și să știți ce să faceți în cunoștință de cauză, iată mai jos aceste Norme pentru Echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă.

Noutatea pe acest capitol o reprezintă faptul că decontarea oxigenoterapiei este posibilă și pentru:
 • Sindromul de apnee în somn obstructiv, sindromul de obezitate – hipoventilație, sindromul de apnee în somn central și mixt.
 • Pacienţi cu insuficienţă respiratorie medie sau severă a infecţiei SARS-CoV-2 la externarea din spital sau care au trecut printr-un sistem de triaj specific infecţiei SARS-CoV-2 sau pacienţi cu boli infecto-contagioase cu risc pandemic care dezvoltă insuficienţă respiratorie.

Bineînțeles că sunt anumite criterii de eligibilitate pentru ca oxigenoterapia să fie decontată pentru asemenea pacienți și tocmai de aceea vă recomandăm să citiți aceste Norme metodologice de aplicare a contractului-cadru pentru anii 2021-2022.

Tipul de recomandare medicală în baza căreia medicii pot da acest tip de terapii este Anexa39D 01.07.2021_one page_CNAS – eliberată în 3 exemplare.

Dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu se acordă asiguraţilor pentru o perioadă determinată ori nedeterminată, în baza unei prescripţii medicale sub forma unei recomandări medicale tipizate conform modelului de la anexa nr. 39 D la prezentul ordin, eliberată de medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, direct sau prin reprezentantul legal, în condiţiile prezentelor norme, numai ca o consecinţă a unei consultaţii raportate la casa de asigurări de sănătate.

Cum se poate obține Anexa 39D și ce trebuie să conțină aceasta?

Prescripţia medicală – Anexa39D 01.07.2021_one page_CNAS, se eliberează în 3 exemplare de către medicul specialist.

Din aceste 3 exemplare:

 1. un exemplar rămâne la medic,
 2. un exemplar însoţeşte cererea şi se depune la casa de asigurări de sănătate
 3. un exemplar rămâne la asigurat, pe care îl predă furnizorului de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive împreună cu decizia de aprobare a dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv eliberată de casa de asigurări de sănătate.

Prescripţia medicală Anexa39D 01.07.2021_one page_CNAS trebuie să conţină denumirea şi tipul dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv din Lista dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive din anexa nr. 38 la ordin. Prescripţia medical Anexa 39D va conţine în mod obligatoriu numele casei de asigurări de sănătate cu care medicul care eliberează prescripţia medicală se află în relaţie contractuală şi numărul contractului.
Prescripţia medicală Anexa39D 01.07.2021_one page_CNAS va fi întocmită în limita competenţei medicului prescriptor.

Aparatele pentru administrarea continuă cu oxigen**) – concentratoarele de oxigen și Aparatele de ventilaţie noninvazivă***) – aparate de ventilaţie se acordă numai prin închiriere prin intermediul unei Decizii emisă de Casa de Asigurări de Sănătate de care aparține pacientul.
**) Aparatele de administrare continuă cu oxigen se acordă pentru următoarele afecţiuni:
 • Oxigenoterapie de lungă durată – durata administrării cotidiene este >/= 15 ore/zi

Indicaţii:

a. pacienţi cu insuficienţă respiratorie cronică, cu hipoxie severă/gravă în repaos pentru:
 • a.1 BPOC:
 • a.1.1. – la inițierea terapiei (prima prescriere) pentru valori ale raportului VEMS/CVF la efectuarea spirometriei, mai mici de 70% – asociat cu una dintre următoarele condiţii:

– PaO2 < 55 mmHG (sau SatO2 ≤ 88%), măsurată la distanţă de un episod acut
– PaO2 55 – 59 mmHG (sau SatO2 < 90%) măsurată la distanţă de un episod acut şi unul din semnele clinice de cord pulmonar cronic, semne clinice de hipertensiune pulmonară, poliglobulie (Ht > 55%)

 • a.1.2. – la continuarea terapiei (următoarele prescripții) – cu una dintre următoarele condiţii:
  – PaO2 < 55 mmHG (sau SatO2 ≤ 88%), măsurată la distanţă de un episod acut
  – PaO2 55 – 59 mmHG (sau SatO2 < 90%) măsurată la distanţă de un episod acut şi unul din semnele clinice de cord pulmonar cronic, semne clinice de hipertensiune pulmonară, poliglobulie (Ht > 55%).

Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile, în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap şi de maximum 12 luni pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav.

Medici curanţi care fac recomandarea: medici de specialitate pneumologie care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.
 • a.2 alte afecţiuni cu insuficienţă respiratorie cronică obstructivă sau restrictivă:
 • a.2.1. – pentru sindromul obstructiv la inițierea terapiei (prima prescriere) definit prin spirometrie și PaO2 < 60 mm HG (sau Sat O2 < 90%). La continuarea terapiei (următoarele prescripții) să îndeplinească PaO2< 60 mm HG (sau Sat O2 < 90%).
 • a.2.2. – pentru sindromul restrictiv, la inițierea terapiei (prima prescriere) definit prin capacitate pulmonară totală ≤ 60% din valoarea prezisă sau factorul de transfer gazos prin membrana alveolo-capilară (Dlco < 40% din valoarea prezisă şi PaO2 < 60 mm HG (sau Sat O2 < 90%) în repaus sau la efort. La continuarea terapiei (următoarele prescripții) să îndeplinească condițiile PaO2< 60 mm HG (sau Sat O2 < 90%), în repaus sau la efort.

Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap şi de maximum 12 luni pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav.

Medici curanţi care fac recomandarea: medici de specialitate pneumologie, pneumologie pediatrică, cardiologie, oncologie şi pediatrie, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.
 • a.3. Sindromul de apnee în somn obstructiv, sindromul de obezitate – hipoventilație, sindromul de apnee în somn central și mixt:
  Oxigenoterapie nocturnă minim 6 ore/noapte, cu una dintre următoarele condiții:
  – pentru SatO2< 90% cu durată > 30% din durata înregistrării poligrafie/polisomnografice nocturne;
  – pentru SatO2< 88% cu durată > 5 minute în timpul titrării poligrafice/polisomnografice;

Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap şi de maximum 12 luni pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav.

Medici curanţi care fac recomandarea: medici de specialitate pneumologie şi alte specialităţi cu atestat în Managementul general, clinic și terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie, în Managementul general, clinic și terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie poligrafie, polisomnografie și titrare CPAP/BiPAP, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.
 • b. pacienţi cu insuficienţă respiratorie medie sau severă a infecţiei SARS-CoV-2 la externarea din spital sau care au trecut printr-un sistem de triaj specific infecţiei SARS-CoV-2 sau pacienţi cu boli infecto-contagioase cu risc pandemic care dezvoltă insuficienţă respiratorie, cu următoarele condiţii:
  – Sat O2 < 90% măsurată prin pulsoximetrie
  şi/sau
  – PaO2 < 60 mm HG măsurată prin ASTRUP arterial.
  Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile (cu reevaluare la sfârşitul perioadei).
Medici curanţi care fac recomandarea: medici de specialitate pneumologie, pneumologie pediatrică, boli infecţioase, medicină internă care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.
***) Aparatele de ventilaţie noninvazivă se acordă pentru următoarele afecţiuni:
 • boală toracică restrictivă (scolioza gravă, pectus excavatum – stern înfundat, pectus carinatum – torace în carenă, boala Bechterew, deformarea postoperatorie sau posttraumatică, boala pleurală restrictivă)
 • boală neuromusculară
 • fibroza chistică
Pentru boala toracică restrictivă şi boala neuromusculară, alături de simptomele de insuficienţă respiratorie şi alterarea calităţii vieţii, trebuie îndeplinit cel puţin unul dintre criteriile de mai jos:
 • hipercapnie cronică diurnă cu PaCO2 >/= 45 mm Hg
 • hipercapnie nocturnă cu PaCO2 >/= 50 mm Hg
  demonstrată prin analiza gazelor sanguine imediat după momentul trezirii
 • normocapnie diurnă cu creşterea nivelului PTCO2 cu >/= 10 mm Hg pe timp de noapte, comparativ cu valoarea diurnă, demonstrată prin capnometrie transcutanată sau respiratorie
Pentru fibroza chistică, alături de simptomele de insuficienţă respiratorie şi alterarea calităţii vieţii, la pacient trebuie îndeplinit cel puţin unul dintre criteriile de mai jos:
 • hipercapnie cronică diurnă cu PaCO2 >/= 60 mm Hg
 • hipercapnie nocturnă cu PaCO2 >/= 65 mm Hg demonstrată prin analiza gazelor sanguine imediat după momentul trezirii
 • hipercapnie cronică diurnă cu PaCO2 >/= 60 mm Hg şi creşterea nocturnă a nivelului PTCO2 cu >/= 10 mm Hg pe timp de noapte, comparativ cu valoarea de la culcare, demonstrată prin capnometrie transcutanată sau respiratorie
 • hipercapnie cronică diurnă cu PaCO2 >/= 55 – 60 mm Hg şi cel puţin 2 exacerbări acute cu acidoză respiratorie care au necesitat spitalizare în ultimele 12 luni
 • ca urmare directă a unei exacerbări acute care necesită ventilaţie invazivă sau neinvazivă, dacă valoarea PaCO2 > 55 mm Hg persistă chiar şi după stabilizarea stării.

Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap şi de maximum 12 luni pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav.

Medici curanţi care fac recomandarea:
 • medici de specialitate pneumologie cu atestat în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie, în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie poligrafie, polisomnografie şi titrare CPAP/BiPAP şi în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii – Ventilaţie non-invazivă, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale;
 • medici de specialitate anestezie şi terapie intensivă care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.

 

Surse articol:

http://www.casan.ro/theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/NORME/2021/16.04.2021-Proiect_Ordin_Contract_cadru.pdf

http://cas.cnas.ro/national-page/ordinul-nr-1068-627.html