Noi reglementări CNAS privind decontarea dispozitivelor medicale de la 1 iulie 2023

Noi reglementări CNAS privind decontarea dispozitivelor medicale de la 1 iulie 2023

Iată pe scurt noile reglementări CNAS aplicabile începând cu data de 1 iulie 2023:

🔵 Prescripţia medicală Anexa 39 B se modifică începând cu 1 iulie și se va elibera în 2 exemplare
 • Dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu se acordă asiguraţilor pentru o perioadă determinată ori nedeterminată. În baza unei prescripţii medicale sub forma unei recomandări medicale tipizate conform modelului de la Anexa nr. 39 B.
 • Prescripţia medicală – Anexa 39B se eliberează în 2 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la medic, un exemplar însoţeşte cererea şi se depune la casa de asigurări de sănătate.
 • Prescripţiile medicale îşi pierd valabilitatea dacă nu sunt depuse la casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii.
 • Prescripţiile medicale pentru echipamentele pentru oxigenoterapie, ventilaţie noninvazivă și suport de presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP trebuie să fie însoţite de documente medicale din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru recomandarea acestor dispozitive condiţii prevăzute la punctul 9 din anexa nr. 38 la ordin.
🔵 Valabilitatea deciziilor se modifică pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap
 • Pentru echipamentele pentru oxigenoterapie pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav decizia de aprobare este valabilă pentru perioada prevăzută în prescripţia medicală, respectiv maximum 90/91/92 de zile calendaristice consecutive. (3 luni)
 • Decizia de aprobare pentru închirierea echipamentelor pentru oxigenoterapie pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav (inclusiv persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav definitiv) este valabilă pentru o perioadă de 12 luni calendaristice.
 • Pentru aparatele de ventilaţie noninvazivă pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav decizia de aprobare este valabilă pentru perioada prevăzută în prescripţia medicală şi nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice consecutive. (3 luni)
 • Decizia de aprobare pentru închirierea aparatelor de ventilaţie noninvazivă pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav (inclusiv persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav definitiv) este valabilă pentru o perioadă de 12 luni calendaristice.
 • Pentru suportul de presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav decizia de aprobare este valabilă pentru perioada prevăzută în prescripţia medicală şi nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice consecutive. (3 luni)
 • Decizia de aprobare pentru închirierea suportului de presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav (inclusiv persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav definitiv) este valabilă pentru o perioadă de 12 luni calendaristice.
 • Pentru dispozitivul de asistare a tusei pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav decizia de aprobare este valabilă pentru perioada prevăzută în prescripţia medicală şi nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice consecutive. (3 luni)
 • Decizia de aprobare pentru închirierea dispozitivului de asistare a tusei pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav (inclusiv persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav definitiv) este valabilă pentru o perioadă de 12 luni calendaristice.
Veți putea depune prin email la CAS documentația necesară deciziilor

‹‹Documentele necesare obţinerii dispozitivului medical se pot transmite casei de asigurări de sănătate şi prin:

 1. poştă, curierat
 2. sau prin mijloace de comunicare electronică
 3. sau pot fi depuse în numele asiguratului de orice persoană, cu excepția reprezentanților furnizorilor de dispozitive medicale (reprezentanți legali, asociați, administrato ri, angajați ai furnizorilor de dispozitive medicale). ››
Dacă veți face solicitare prin cerere către CAS, veți putea primi decizia pe email

‹‹Decizia se ridică de la casa de asigurări de sănătate de către:

 • beneficiar,
 • unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie,
 • o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta – prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului,

sau se expediază prin poştă, curierat sau prin mijloace de comunicare electronică cu semnatura extinsă/calificată în maximum 2 zile de la emitere în cazul în care asiguratul solicită prin cerere.››

🔵 Ca să vă fie mult mai simplu puteți primi recomandare de oxigen prin CAS și de la medicii specialiști de medicină internă

Începând cu 1 iulie 2023 medicii specialiști de medicină internă vor avea dreptul de a prescrie oxigenoterapie prin CAS.
Pacienţi cu insuficienţă respiratorie cronică, cu hipoxie severă/gravă în repaos pentru:

 • a) BPOC
  Medici curanţi care fac recomandarea: medici de specialitate pneumologie și medicină internă care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale
 • b) alte afecţiuni cu insuficienţă respiratorie cronică obstructivă sau restrictivă
  Medici curanţi care fac recomandarea: medici de specialitate pneumologie, pneumologie pediatrică, cardiologie, oncologie, pediatrie și medicină internă care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.
🔵 Aparatele de ventilaţie noninvazivă se acordă și pentru BPOC începând cu 1 iulie 2023

Aparatele de ventilaţie noninvazivă se acordă si pentru :
(…) BPOC alături de semnele de insuficiență respiratorie alterarea calității vieții, trebuie îndeplinit unul dintre următoarele criterii:

 • PaCO2 > 50 mmHg într-o perioadă stabilă
 • PaCO2 > 55 mmHg la externare după o exarcebare severă care a necesitat ventilație non-invazivă sau invazivă în cursul spitalizării; pacientul va fi evaluat la 3 luni de la externare pentru menținerea indicației prin criteriul precedent.
Medici curanţi care fac recomandarea:
 • medici de specialitate pneumologie și pediatrie cu atestat în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie, în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie poligrafie, polisomnografie şi titrare CPAP/BPAP şi în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii – Ventilaţie noninvazivă, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale;
 • medici de specialitate anestezie şi terapie intensivă care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.
Condițiile de complianță se modifică pentru persoanele care doresc reînnoirea deciziei CPAP/BPAP la fiecare 3 luni

Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii, pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav şi de maximum 12 luni pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav, cu excepția persoanelor care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav definitiv, pentru care durata prescripției este nelimitată, cu posibilitatea reînnoirii după citirea cardului de complianță, dacă complianța la terapie este de >/= 4 ore pe noapte în >/= 70% din nopți în ultimele 3 luni.

Începând cu 1 iulie 2023 CNAS va deconta chiria lunară pentru concentratoarele de oxigen portabile și dispozitivele de asistare a tusei.
Dispozitivele de asistare a tusei – insuflație-exuflație mecanică se acordă pentru următoarele afecțiuni: boli neuromusculare.

Pentru pacienți cu boli neuromusculare alături de manifestările clinice datorate eliminării insuficiente a secrețiilor respiratorii (tuse ineficientă, pneumonii frecvente, etc) trebuie să îndeplinească unul dintre următoarele criterii:

 • debutul de vârf a tusei (peak cough flow) < 160 L/min,
 • debutul de vârf a tusei (peak cough flow) < 270 L/min la pacienții la care alte metode de clearance a căilor aeriene sunt insuficiente: asistarea manuală a tusei, respirația glosofaringiană, recrutarea volumelor pulmonare
Aparatele de administrare continuă cu oxigen – concentrator de oxigen portabil se acordă pentru afecţiunile menționate la oxigenoterapie în prezentul ordin.
🔵  Asiguratul își poate schimba furnizorul de dispozitive medicale pe parcursul unei decizii, cu menţiunea că noua decizie anulează decizia anterioară

Asiguraţii care au decizii cu valabilitate pentru maximum 12 luni consecutive se pot adresa unui alt furnizor autorizat şi evaluat sau acreditat/înscris în procesul de acreditare aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, reluând întreaga procedură de obţinere a unei noi decizii, cu menţiunea că noua decizie anulează decizia anterioară.
Asiguraţii vor menţiona în cererea înaintată casei de asigurări de sănătate că doresc schimbarea furnizorului de dispozitive medicale, cu precizarea denumirii furnizorului, la care vor să renunţe. Data de la care are valabilitate noua decizie nu se poate regăsi în perioada lunară deja raportată a deciziei anterioare.

VitalAire România are contract cu toate Casele de Asigurări de Sănătate din România în vederea furnizării de Echipamente pentru oxigenoterapie, ventilaţie noninvazivă, aparate CPAP/BPAP și dispozitive de asistare a tusei concentrator de oxigen portabil au fost adăugate concentratoarele de oxigen portabile și dispozitivele de asistare a tusei.

Prezentul articol este cu caracter informativ și face parte din campaniile Sănătatea Somnului și Oxigenoterapie la domiciliu.

Surse: MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 484 bis/31.V.2023

Credit foto: Inogen_Rove_6 concentrator de oxigen portabil

Calculator IMC

Indicele de masa corporala sau IMC este indicatorul oficial de calculare a greutatii corporale ideale, pentru o inaltime data. Indicele de masa corporala ajuta la stabilirea grupei de greutate in care se incadreaza o persoana, adica gradul de obezitate.

Indicele de masa corporala mai poate fi folosit pentru calcularea numarului de kilograme pe care o persoana trebuie sa le piarda sau sa le castige, pentru a ajunge la greutatea ideala conform inaltimii.

Greutatea în kg*
Înălțimea în cm*
Alege-ți genul*
Indicele este: 
Subponderal
Masa corporală este prea mică. Contactează-ți medicul pentru o consultație și pentru recomandări de analize și/sau modificarea dietei.
Masă corporală normală
Masa corporală este normală. Ține o dietă bogată în fructe și legume, alături de un program zilnic mișcare pentru a menține o formă bună.
Supraponderal
Masa corporală este prea mare. Fă-ți o consultație medicală sau revizuiește-ți stilul de viață
Obezitate (gradul I)
Masa corporală este prea mare, iar indicatorul indică obezitate de grad 1. Contactează-ți medicul, care va recomanda modificarea dietei și sport în fiecare zi. Dacă vei lua măsuri din timp, eviți complicațiile aduse de obezitate și-ți păstrezi sănătatea pentru mai mult timp.
Obezitate (gradul II)
Masa corporală este prea mare, iar indicatorul indică obezitate de grad 2. Contactează-ți medicul, care va recomanda modificarea dietei și sport în fiecare zi. Dacă vei lua măsuri din timp, eviți complicațiile aduse de obezitate și-ți păstrezi sănătatea pentru mai mult timp.
Obezitate morbidă
Masa corporală este prea mare, iar indicatorul indică obezitate morbidă. Contactează-ți medicul, care va recomanda modificarea dietei și sport în fiecare zi. Este posibilă introducerea unui tratament farmaceutic. Dacă vei lua măsuri din timp, eviți complicațiile aduse de obezitate și-ți păstrezi sănătatea pentru mai mult timp.
Valorile IMC se raporteaza astfel:

18,49 sau mai putin – Subponderal

intre 18,50 si 24,99 – Greutate normala

intre 25,00 si 29,99 – Supraponderal

intre 30,00 si 34,99 – Obezitate (gradul I)

intre 35,00 si 39,99 – Obezitate (gradul II)

40,00 sau mai mult – Obezitate morbidă