Cum obțin decizie chirie aparat CPAP prin CAS?

Cum obțin decizie chirie aparat CPAP prin CAS?

🔵 Pentru a obține Decizie pentru echipamente suport de presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP – sau aparate CPAP/AutoCPAP/BiPAP cum le știți Dvs, sunt necesari următorii pași:
Partea cu Medicul SPECIALIST CU COMPETENȚĂ/ATESTAT ÎN SOMNOLOGIE aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate
 1. Mergeți la un medic SPECIALIST CU COMPETENȚĂ/ATESTAT ÎN SOMNOLOGIE aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Puteți să vă duceți la medicul specialist direct sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie.
 2. Medicul specialist cu competență în somnologie va analiza starea Dvs actuală și ultima dată când ați efectuat o poligrafie respiratorie pentru sindromul de apnee în somn. Medicul va decide dacă vă completează direct Anexa 39D și anexa „Condițiile acordării- suport presiune pozitivă continuă” sau va face o poligrafie respiratorie pentru a vedea gradul de severitate actual al apneei în somn. Pentru cei dintre Dvs care nu ați mai mers la medic pentru o poligrafie de mai mult de 1 an de zile s-ar putea să vă așteptați să repetați această poligrafie cardio-respiratorie pentru ca medicul să vadă ce stadiu al apneei aveți la acest moment. Poligrafia cardio-respiratorie, poligrafia respiratorie sau poligrafia respiratorie nocturnă sunt diverse denumiri sub care veți întâlni această investigație.
Partea cu Casa de Asigurări de Sănătate
 1. Faceți dosarul pentru obținerea aprobării chiriei pentru aparate CPAP/AutoCPAP/BPAP de la Casa de Asigurări de Sănătate de care aparține pacientul aisigurat și depuneți dosarul la Casa de Sănătate cât mai rapid pentru că ANEXA 39D are valabilitate doar 30 de zile.
 2. Ridicați decizia de echipamente suport de presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP 
 3. Persoanele care au certificat de încadrare în grad de handicap accentuat sau grav pot primi decizie pe maximum 12 luni. Aceștia se vor duce la medic în luna a 11-a deciziei pentru o nouă ANEXĂ 39D și documentația aferentă unui nou dosar.
Partea cu Furnizorul de dispozitive medicale – aparat CPAP/AuoCPAP/BPAP
 1. Când aveți Decizia de la Casa de Sănătate contactați imediat furnizorul ales de Dvs în funcție de serviciile de care doriți să beneficiați și tipul de aparat CPAP/AutoCPAP/BPAP cu care medicul v-a recomandat să faceți terapia CPAP.
 2. Înainte de terminarea celei de-a 3-a luni a fiecărei decizii, mergeți din nou la medicul specialist cu competență în somnologie să luați o nouă ANEXĂ 39D și să redepuneți dosarul la CAS pentru ca să nu aveți întrerupere în continuitatea deciziei. Luați în considerare că perioada neacoperită de decizia de la CAS va fi suportată de către Dvs, nu de către CAS.
 3. FOARTE IMPORTANT! Pentru a beneficia de o nouă decizie la fiecare 3 luni raportul de pe cardul aparatului Dvs CPAP trebuie să arate că ați folosit aparatul cel puțin 80% din numărul de zile de utilizare.
  ‹‹Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii, pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav şi de maximum 12 luni pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav, cu posibilitatea reînnoirii după citirea cardului de complianță, dacă complianța la terapie este de ≥80% calculată în raport cu numărul de zile de utilizare.››
VitalAire România are contract cu toate Casele de Asigurări de Sănătate din România în vederea furnizării de dispozitive medicale destinate terapiei apneei în somn – echipamente cu suport de presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP.
🔵 Documente necesare depunerii dosarului la Casa de Asigurări de Sănătate pentru obținerea aprobării chiriei pentru aparate CPAP/AutoCPAP/BPAP:
 1. Cerere tip pentru dispozitive medicale
 2. Actul de identitateOBLIGATORIU al pacientului + C.I. aparținător (dacă este cazul) (pentru copii <14 ani-certificat de naștere)
 3. Prescripția medicală ANEXA 39D (original + xerocopie) – OBLIGATORIU –ANEXA_39D 2023_dispozitive medicale
 4. Anexa „Condițiile acordării- suport presiune pozitivă continuă”dacă este cazul să fie cerută de CAS, conform pct. 9, Anexa 38 la Normele de aplicare a Contractului Cadru Anexa CAS Condițiile acordării- suport presiune pozitivă continuă
 5. Scrisoare medicală -eliberată de către medicul specialist- dacă este cazul să fie cerută de CAS
 6. Certificat de încadrare în grad de handicap – dacă este cazul
 7. Dovada calității de asigurat -copie dovadă
🔵 Care sunt medicii specialiști care pot avea competență în somnologie?

Medicii specialiști cu Atestat/competență în Somnologie sunt cei care pot pune un diagnostic de certitudine pentru Sindromul de Apnee în Somn de tip Obstructiv (SASO) și care pot da recomandare ANEXA_39D 2023_dispozitive medicale pentru Casa de Asigurări de Sănătate. Medicii cu competență în somnologie sunt medici din specialitățile de:

 • pneumologie,
 • medicină internă,
 • ORL,
 • cardiologie,
 • medicina muncii,
 • neurologie,
 • neurologie pediatrică, pediatrie.

Dacă vă este mai simplu și doriți să scurtați timpul de căutare al acestor medici specialiști cu competență în somnologie, vă recomandăm să contactați telefonic reprezentantul VitalAire din zona Dvs pentru a vă da mai multe detalii și a vă îndruma spre cel mai apropiat laborator de somnologie din zona Dvs.

🔵 Mențiuni speciale și explicații vis-à-vis de documentația de depunere la Casa de Asigurări de Sănătate care vă pot fi de ajutor în momentul în care vă decideți să depuneți dosar pentru obținerea aprobării chiriei pentru aparate CPAP/AutoCPAP/BPAP:
 • Pct. 1 Cererea tip pentru dispozitive medicale o regăsiți pe site-ul fiecărei Case de Asigurări de Sănătate sau o puteți completa la fața locului, la momentul depunerii dosarului la Casa de Asigurări de Sănătate.
  Completarea cererii, depunerea documentelor și ridicarea deciziei de aprobare poate face de către:

– Pacientul asigurat (beneficiarul)
– Soţ/soţie
– Rudă de gradul I (părinţi, fiu/fiică)
– Rudă de gradul II (bunic/nepot, frate/soră)
– Persoană împuternicită legal prin procură notarială sau act de reprezentare prin avocat
– Reprezentant legal al beneficiarului

 • Pct. 3 Prescripţia medicală ANEXA 39D îşi pierde valabilitatea dacă nu este depusă la casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii de către medic.
  Prescripţia medicală ANEXA 39D va fi completată de către un medic SPECIALIST CU COMPETENȚĂ/ATESTAT ÎN SOMNOLOGIE aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate și se eliberează în 3 exemplare:

– 1 exemplar rămâne la medic,
– 2 exemplare la asigurat pe care le depune la dosarul de la Casa de Sănătate – un exemplar însoţeşte cererea şi rămâne la casa de asigurări de sănătate şi un exemplar îl va primi asiguratul, pe care îl predă furnizorului de dispozitive medicale împreună cu Decizia + Anexa cu taloanele lunare. Pacienții care primesc un singur exemplar al Anexei 39D de la medic sunt sfătuiți să facă xerocopie înainte de a depune dosarul la Casa de Asigurări de Sănătate.

 • Pct. 4 La anumite Case de Asigurări de Sănătate din România prescripția medicală ANEXA 39D trebuie să fie însoțită de documente medicale din care să rezulte îndeplinirea condițiilor pentru recomandarea acestor dispozitive medicale, condiții prevăzute la punctul 9 din anexa nr. 38 la Norme.
 • Pct. 6 Certificatul de încadrare în grad de handicap poate ajuta la obținerea deciziei pe maximum 12 luni.
🔵 Modalitate depunere dosar pentru dispozitive medicale:
 • Personal la sediul Casei de Asigurări de Sănătate de care aparține pacientul asigurat.
 • Corespondență prin serviciile poștale cu confirmare de primire sau curierat rapid.
 • Electronic la Casele de Asigurări de Sănătate care permit acest lucru.
🔵 Modalitate ridicare decizie dispozitive medicale:

Decizia poate fi ridicată personal sau primită prin corespondență la adresa specificată pe cererea de depunere.

🔵 Ce faceți cu Decizia de la Casa de Asigurări de Sănătate după ce ați intrat în posesia ei?

Decizia emisă de casa de asigurări de sănătate+ Anexa cu taloanele lunare (ambele în original) şi prescripţia medicală (xerocopie) se pot transmite furnizorului ales de Dvs:

 • Direct către reprezentantul regional din zona Dvs
 • Trimiteți prin poştă/curierat la sediul firmei aleasă de Dvs.

Prezentul articol este cu caracter informativ de îndrumare și face parte din campania Sănătatea Somnului. Pentru informații suplimentare vă recomandăm să sunați la Casa de Asigurări de Sănătate de care aparține pacientul înainte de a depune dosarul.

Campania „SĂNĂTATEA SOMNULUI”, o campanie susținută de VitalAire România împreună cu medicii specialiști, prin care se promovează educarea și conștientizarea sănătății somnului și se bazează pe faptul că fiecare dintre noi este unic și are necesități și dorințe specifice.
Informarea este cea mai sigură cale pentru menținerea sănătății noastre. Să aflăm din timp tot ceea ce este necesar pentru a acționa în cunoștință de cauză.

Surse: Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 138/17.II.2023 

Ord. CNAS 68-2023 – pt modif ord. CNAS 887-2021 – preturi dispozitive

Credit foto: Canva

Calculator IMC

Indicele de masa corporala sau IMC este indicatorul oficial de calculare a greutatii corporale ideale, pentru o inaltime data. Indicele de masa corporala ajuta la stabilirea grupei de greutate in care se incadreaza o persoana, adica gradul de obezitate.

Indicele de masa corporala mai poate fi folosit pentru calcularea numarului de kilograme pe care o persoana trebuie sa le piarda sau sa le castige, pentru a ajunge la greutatea ideala conform inaltimii.

Greutatea în kg*
Înălțimea în cm*
Alege-ți genul*
Indicele este: 
Subponderal
Masa corporală este prea mică. Contactează-ți medicul pentru o consultație și pentru recomandări de analize și/sau modificarea dietei.
Masă corporală normală
Masa corporală este normală. Ține o dietă bogată în fructe și legume, alături de un program zilnic mișcare pentru a menține o formă bună.
Supraponderal
Masa corporală este prea mare. Fă-ți o consultație medicală sau revizuiește-ți stilul de viață
Obezitate (gradul I)
Masa corporală este prea mare, iar indicatorul indică obezitate de grad 1. Contactează-ți medicul, care va recomanda modificarea dietei și sport în fiecare zi. Dacă vei lua măsuri din timp, eviți complicațiile aduse de obezitate și-ți păstrezi sănătatea pentru mai mult timp.
Obezitate (gradul II)
Masa corporală este prea mare, iar indicatorul indică obezitate de grad 2. Contactează-ți medicul, care va recomanda modificarea dietei și sport în fiecare zi. Dacă vei lua măsuri din timp, eviți complicațiile aduse de obezitate și-ți păstrezi sănătatea pentru mai mult timp.
Obezitate morbidă
Masa corporală este prea mare, iar indicatorul indică obezitate morbidă. Contactează-ți medicul, care va recomanda modificarea dietei și sport în fiecare zi. Este posibilă introducerea unui tratament farmaceutic. Dacă vei lua măsuri din timp, eviți complicațiile aduse de obezitate și-ți păstrezi sănătatea pentru mai mult timp.
Valorile IMC se raporteaza astfel:

18,49 sau mai putin – Subponderal

intre 18,50 si 24,99 – Greutate normala

intre 25,00 si 29,99 – Supraponderal

intre 30,00 si 34,99 – Obezitate (gradul I)

intre 35,00 si 39,99 – Obezitate (gradul II)

40,00 sau mai mult – Obezitate morbidă